BIJBEL BOVEN

Voor christenen is de Bijbel een soort van handboek. Maar wie erin leest, raakt er niet altijd wijs uit. Wat voor een boek is de Bijbel? En wat moeten we ermee? In dit thema gaan de leerlingen
op zoek naar wat de auteurs van de Bijbel bezielde. En ook naar wat de Bijbel in onze tijd kan betekenen. Ze gaan zelf aan de slag met Bijbelteksten en achterhalen zo wat een Bijbeltekst voor ieder van ons persoonlijk kan betekenen.

Adem1_CVR_BijbelBoven.jpg