DIDACTISCHE ONDERSTEUNING

De didactische ondersteuning van Adem wordt volledig digitaal aangeboden via ons digitale platform Disco

Didactische website

Er is een didactische website per jaar waarop je telkens een allesomvattende en printbare handleiding vindt. Ze bevat een directe weergave van de ingevulde leerwerkboeken, is zeer overzichtelijk en voorzien van een waaier aan bijkomende informatie.

 • Weergave van de terreinen, terreindoelen en ingrediënten per leerwerkboek.

 • Lestips en lesimpulsen die je kunt gebruiken in functie van je klasgroep.

 • Verduidelijkingen bij de inhoud zorgen voor een vlot lesverloop.

 • Alternatieve werkvormen bieden meer keuzevrijheid en kan je inzetten voor differentiatie.

 • Voldoende witruimte die je de mogelijkheid geeft extra aantekeningen te maken.

Daarnaast bevat de handleiding ook tal van aanvullende materialen:

 • Visietekst.

 • Jaar- en vorderingsplannen.

 • Overzicht van de interlevensbeschouwelijke competenties.

 • Overzicht van de Bijbelverhalen die per thema aan bod komen.

 • Kant-en-klaar evaluatiemateriaal dat eveneens aanpasbaar is (toetsen, huistaken ...).

 • Handige bijlagen waaronder kopieerbladen met achtergrondinformatie en ter ondersteuning van alternatieve werkvormen.

 • Specifiek voor de 3e graad: acht keer per schooljaar een actuele aanvulling op de content van de actieve bronnenboeken. Plus eventueel bijkomende actua-updates met een activerende werkvorm, meteen bruikbaar in de klas.

Bordboeken

Een verrijkte digitale versie van de leerwerkboeken, apart aangeboden, met tal van mogelijkheden. De bordboeken bevatten de oplossingen en links naar allerlei aanvullend materiaal (bv. videofragmenten, extra teksten en beelden, nuttige websites, achtergrondinformatie …).

Digiboeken

Ook de leerlingen kunnen gebruikmaken van de digitale versie van hun leerwerkboeken. 

Handig om online les te volgen, examens voor te bereiden, de verrijkingen te bekijken ... 

Als leerkracht heb je de mogelijkheid om oplossingen te delen met je leerlingen via hun
digiboeken.