DIDACTISCHE ONDERSTEUNING

Didactische website

Er is een didactische website per jaar waarop u telkens een allesomvattende en printbare handleiding vindt. Ze bevat een directe weergave van de ingevulde leerwerkboeken, is zeer overzichtelijk en voorzien van een waaier aan bijkomende informatie.

 • Weergave van de terreinen, terreindoelen en ingrediënten per leerwerkboek.

 • Lestips en lesimpulsen die u kunt gebruiken in functie van uw klasgroep.

 • Verduidelijkingen bij de inhoud zorgen voor een vlot lesverloop.

 • Alternatieve werkvormen bieden meer keuzevrijheid en kunt u inzetten voor differentiatie.

 • Voldoende witruimte die u de mogelijkheid geeft extra aantekeningen te maken.

Daarnaast bevat de handleiding ook tal van aanvullende materialen:

 • Visietekst.

 • Jaar- en vorderingsplannen.

 • Overzicht van de interlevensbeschouwelijke competenties

 • Trajectvoorstellen.

 • Evaluatiemateriaal (toetsen, huistaken …).

 • Handige bijlagen waaronder kopieerbladen.

Bordboeken

Een verrijkte digitale versie van de leerwerkboeken, apart aangeboden, met tal van mogelijkheden. De bordboeken bevatten de oplossingen en links naar allerlei aanvullend materiaal (bv. videofragmenten, extra teksten en beelden, nuttige websites, achtergrondinformatie …).

Copyright © Uitgeverij Averbode 2020

Facebook.png
Instagram.png