ALGEMENE INFO

Folder Adem.jpg

Adem is een kwaliteitsvolle én eigentijdse methode die uw leerlingen op een communicatieve wijze helpt hun levensbeschouwelijke groei te realiseren, in dialoog met anderen en hun godsdienst of (andere) levensbeschouwing. Maar ook als leerkracht kunt u bouwen op Adem, dankzij de flexibele aanpak en de uitgebreide handleiding.

 • Concretisering van de geactualiseerde leerplandoelen, ingrediënten en de interlevensbeschouwelijke competenties
   

 • Realisatie van elk terreindoel in verschillende thema’s
   

 • Gevarieerde werkvormen bij de activiteiten en opdrachten
   

 • Voortdurende aandacht voor hermeneutisch-communicatief proces
   

 • Wetenschappelijk en theologisch correct

Copyright © Uitgeverij Averbode 2020

Facebook.png
Instagram.png