Op deze website kom je meer te weten over Adem: een nieuwe godsdienstmethode
voor de A-stroom, de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit.
Adem is volledig conform het geactualiseerde leerplan.

Adem is nu volledig voor het 1e t.e.m. het 6e jaar.

Bekijk het interactieve webinar en ontdek er alles over.

Hervorming 2e graad

De wereld verandert ... Jouw lessen ook? 

Surf naar www.verandermetaverbode.be en ontdek er al onze nieuwe methodes.