CONCEPT

Aan de slag met Adem

 

 • De methode integreert alle ingrediënten - zoals het leerplan vraagt - én garandeert de koppeling tussen die ingrediënten om elk terreindoel te realiseren. Zorgvuldig gekozen lesimpulsen brengen de leerlingen vanuit hun leefwereld dadelijk naar de verbonden ingrediënten.

 • Adem waarborgt de grondige basiskennis die voortaan van leerlingen in het secundair onderwijs verwacht wordt.

 • Adem biedt hedendaagse thema’s die aansluiten bij de leefwereld van je leerlingen.
   

 • In elk thema wordt naar één of enkele grote wereldgodsdiensten verwezen, telkens vanuit een andere invalshoek en altijd concreet. Regelmatig - zeker in de 3e graad - zijn er ook verwijzingen naar elementen uit de levensovertuiging van vrijzinnig humanisten en andere niet-gelovige mensen.
   

 • In Adem 1-2-3-4 werken wij met de Bijbel in Gewone Taal. De korte zinnen, begrijpelijke beeldspraak, bekende woorden en heldere zinsconstructies maken de Bijbelverhalen bevattelijk en vertrouwd. In de 3e graad worden bewust ook andere Bijbelvertalingen gebruikt. Elk thema bevat minstens 1 Bijbelfragment dat we op een eigentijdse manier benaderen en theologisch perfect duiden.
     

 • Bij de activiteiten en verwerkingsopdrachten focussen wij onder andere op onderzoekend leren. Er komen tal van werkvormen aan bod. Attitudes, kennis en vaardigheden zitten verweven in de verschillende werkvormen en verhaalsoorten.
  In de 3e graad gaat er ook aandacht naar debatteren, samenvatten, filosoferen ...

 • In Adem is er constante aandacht voor het communicatieve proces van de leerlingen, alsook voor interactie en diepgang.

 

Een duidelijke structuur

 

 • Affectieve instap: neem je leerlingen al vanaf het begin mee in het thema: op een ludieke, herkenbare en activerende manier wordt het thema voorgesteld.

 • Pictogrammen: voor een snelle herkenning maakt Adem gebruik van duidelijke pictogrammen.

 • Kleurgebruik: de Bijbelverhalen en -fragmenten staan telkens in dezelfde kleur. Ook de doelenkaders en citaten hebben een specifieke kleur.

 • Doelenkaders: in de doelenkaders komen de ingrediënten en terreindoelen aan bod. 

 • Adempauze: een vaste rubriek voor (zelf)reflectie achteraan in elk leerwerkboek/actief bronnenboek. Aan de hand van geleide en gerichte vragen geeft de leerling aan in hoeverre hij/zij levensbeschouwelijk gegroeid is. 

 • Begrippenlijst: een overzicht van de moeilijke woorden en begrippen - én de bijbehorende verklaringen - die in dat thema aan bod komen.