CONCEPT

Aan de slag met Adem

 

 • De methode integreert alle ingrediënten - zoals het leerplan vraagt - én garandeert de koppeling tussen die ingrediënten om elk terreindoel te realiseren. Zorgvuldig gekozen lesimpulsen brengen de leerlingen vanuit hun leefwereld dadelijk naar de ver- bonden ingrediënten.

 • Adem waarborgt de grondige basiskennis die voortaan van leerlingen in het secundair onderwijs verwacht wordt.

 • Adem biedt een flexibel pakket van zes hedendaagse thema’s die aansluiten bij de leefwereld van uw leerlingen. U kiest zelf de volgorde waarin u de zes thema’s behandelt.

 • Bij de activiteiten en verwerkingsopdrachten focussen wij onder andere op onderzoekend leren. Er komen tal van werkvormen aan bod. Attitudes, kennis en vaardigheden zitten verweven in de verschillende werkvormen en verhaalsoorten.

 • In Adem is er constante aandacht voor het communicatieve proces van de leerlingen, alsook voor interactie en diepgang.

 

Een duidelijke structuur

 

 • Affectieve instap: neem uw leerlingen al vanaf het begin mee in het thema: op een ludieke, herkenbare en activerende manier wordt het thema voorgesteld.

 • Pictogrammen: voor een snelle herkenning maakt Adem gebruik van duidelijke pictogrammen.

 • Kleurgebruik: de Bijbelverhalen en -fragmenten staan telkens in dezelfde kleur. Ook de doelenkaders en citaten hebben een specifieke kleur.

 • Doelenkaders: in de doelenkaders komen de ingrediënten en terreindoelen aan bod. Wij verwoorden de doelen op leerlingenniveau en gebruiken de werkwoorden uit de Herziene taxonomie van Bloom.

 • Adempauze: een vaste rubriek voor (zelf)reflectie achteraan in elk leerwerkboek. Aan de hand van geleide en gerichte vragen geeft de leerling aan in hoeverre hij/zij levensbeschouwelijk gegroeid is. 

 • Begrippenlijst: een overzicht van de moeilijke woorden en begrippen - én de bijbehorende verklaringen - die in het leerwerkboek aan bod komen.

Copyright © Uitgeverij Averbode 2020

Facebook.png
Instagram.png